<<< texto >>>
               abuso de poder  
     acoso moral
     a.psicológico
     a.laboral
     amilanar
     caterva
     chinchar
     chivo expiatorio
     hostigar
     intimidación
     luz de gas
     machacar
     mal de ojo
     matonismo
     ningunear
     putear
     tener manía

     abús de poder
     acaçament
     assetjament
     a.moral
     a.psicològic
     a.laboral
     catèrvola
     empaitar
     encalçament
     bescantar
     boc emissari
     fustigar

     bossing
     bullying
     mobbing
     emotional abuse
     harassment
     mistreatment
     stalking
     whistleblowing

     abus de pouvoir
     harcèlement
     h.au travail
     h. moral
     h. psychologique
     harassement
     bizutage
     tête de turc

   Pesten
    Pesterijen     
    Intimidatie
    Vijandig gedrag     Psychoterreur     
    Vernederen
    Negeren
    Isoleren
    Sociale uitsluiting

..

MOBBING.NU
inicio | general | organizaciones | bibliografía | legislación | debates | foros.nu
Noticias de Mobbing OPINION | archivo de noticias | campañas | libro de visitas | escríbanos | ayuda

 

Enlaces / Enllaços / Links / Liens
Català
| Español | Français | English
| Italiano | other languages

Lucía Artazcoz | Pierre Bourdieu | Christophe Dejours | Viviane Forrester Tim Field
González de Rivera | M-F Hirigoyen
| ILO-OIT | Heinz Leymann | Konrad Lorenz | Nazare-Aga
Iñaki Piñuel
| Peter Randall | Ken Rigby


Sectoriales : Ayuntamientos - Banca - Bomberos - Enseñanza - Prisiones - Sanidad

 

index 

 

Català : enllaços trobats a la web.

 

 

Benvolguts i benvolgudes, D'acord amb la reunió que vau mantenir amb la nostra diputada la Sra Carme Porta, us adjuntem la transcripció de la Comissió de Política Social de 10.10.01 on es va debatre la Proposició no de llei sobre l'adopció de mesures contra l'assetjament moral en el treball (Tram. 250-01688/06). Restant a la vostra disposició per qualsevol consulta. Cordialment, Rosa Cassà Grup Parlamentari d'ERC.

Subject: RESPOSTA DEL GOVERN SOBRE MOBBING Date sent: Mon, 14 Jan 2002 16:41:28 +0100 Benvolgut i benvolgudes, Com ja sabeu la nostra diputada Carme Porta, arran de la reunió que vau mantenir fa unes setmanes, va entrar una pregunta per escrit al Govern sobre les mesures de detecció de l'assetjament moral a la feina als seus departaments, entitats autònomes o empreses públiques. En aquest sentit la resposta ha sortit publicada i us l'adjuntem tot seguit. Restant a l'espera de les vostres notícies. Ben cordialment, Rosa Cassà Grup Parlamentari d'ERC.

Mercedes Arribas, Psicóloga (COPC), Membre de la Secció de Psicologia de les Organitzacions i del Treball (SPOT): "Assetjament moral a la feina: un tema preocupant"

COPC (Catalunya) Secció de Psicologia de les Organitzacions i del Treball
COPC (Catalunya) Grup de Treball a la empresa

Presentació d´una "guia pràctica" per a les persones afectades pel mobbing. Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Full Informatiu nº 114

El mobbing enceta un cicle de taules rodones sobre el món laboral.
Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Full Informatiu nº 114

Taller El "Burnout" en els profesionals de l'ensenyament Barcelona, 28 - 29 de Setembre de 2001 Barcelona UPC

José-Luis González de Rivera y Revuelta. Catedràtic de Psiquiatria i director de l'Instituto de Psicoterapia e Investigación Psicosomática de Madrid "La síndrome de l'assetjament institucional". En realitat, el fenomen, tot i que minsament estudiat, és conegut d'ençà fa força temps com síndrome del boc emissari i síndrome del rebuig de cos estrany. Schuster (1996) considera que l'assetjament institucional és una de les experiències més devastadores que pot patir un ésser humà en situacions socials ordinàries".

Pàgina del P.S.C.(PSC-PSOE) Relacions laborals > Assetjament moral al treball.

Bibliografía bàsica proposta per "Els Verds" sobre còdigs de conducta.

Resolució de conflictes per Eduard Vinyamata, Delegat del Rector de la UOC per al Campus for Peace Director del Centre Universitari de Recerques i Intervenció en Resolució de Conflictes Pau i Treva, Universitat Ramon Llull.

RESUM : Amb la denominació resolució de conflictes es coneix internacionalment la ciència del conflicte, una a-disciplina innovadora que recull els coneixements amb què compta la humanitat per a intentar trobar solucions a un dels seus problemes ancestrals: la conflictivitat.

Juntament amb els problemes mediambientals, els conflictes formen part dels reptes amb què neix aquest nou segle, conflictes que abracen no tan sols el camp de les relacions internacionals, sinó també l'àmbit divers del coneixement i de les relacions socials i personals en el sentit més ampli.

Cara a cara per Víctor Colomer : Eduard Vinyamata, conflictòleg.

Resolución de conflictos. Eduard Vinyamata me explica que evitar el conflicto ha sido una tarea de la humanidad desde siempre -con irregular éxito-, y que sobre esto de los conflictos han reflexionado todos los pensadores, desde los clásicos griegos hasta hoy mismo, pasando por Jesús, Buda, Freud, Marx o Darwin... (entrevista a E.Vinyamata. La Vanguardia)

Negociació estratègica. (U.O.C.) Màster per a titulats universitaris i professionals interessats a conèixer les principals tècniques i estratègies de negociació. Alfred Font, professor associat de Teoria i Pràctica de la Negociació a la UPF i advocat.

Curs d'arbitratge del 16 d'octubre de 2001 al 31 de gener de 2002. Organitza el Tribunal Arbitral de Barcelona. Col.laboren : Comissió de Cultura i Escola de Pràctica Jurídica de l'Il.lustre Col.legi d'Advocats de Barcelona.

Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona Comissió de Dones Advocades

La UPC acull una jornada sobre mobbing, la violència
psicològica en el treball.  

L'Universitat Jaume I analitza els drets fonamentals en l'àmbit laboral.
Castelló de la Plana, 3 de desembre de 1997.

Unió Democràtica : ASSETJAMENT MORAL AL TREBALL (MOBBING).
Jaume Cardona i Vila, Secretari 4t de la Mesa Senador per UDC Grup CiU.
"Plataforma" La Palanca 22/08/2001

UGT-Notìcies : "La UE alerta que 12 milions de treballadors pateixen assetjament moral."

UGT-Notìcies : Últimes notícies publicades de Salut i Seguretat Laboral.

PROMOSAT va ser desenvolupat com part integrant del projecte HSPro-EU (Health and Safety Promotion in the European Union); finançat amb l'ajut de la Comisió Europea durant els anys 1996-98. El Centre de Salut Laboral de l'Institut Municipal de Salut Pública de Barcelona és el responsable del seu manteniment.

Institut Municipal de la Salut Pública - Barcelona.

Centre de Salut Laboral
Servei de Salut Laboral i Ambiental Sra. Emília Molinero Ruiz Ajuntament de Barcelona Plaça Lesseps, 1 08023 Barcelona Tel: 93-238 45 65 Fax: 93-217 31 97

Generalitat de Catalunya. Departament de Treball.

Generalitat de Catalunya. Departament de Treball. Estadístiques laborals.

Generalitat de Catalunya. Departament de Treball. Seguretat i Salut Laboral.

Generalitat de Catalunya. Departament de Treball. Guia d'evaluació de riscos.
AUTOR: Vicenç Marí i Borràs Director del Centre de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball de Tarragona. (.pdf)

El 10 de febrer de l’any 1996 va entrar en vigor la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, l’article 14 de la qual estableix que l’empresari ha de garantir la seguretat i salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball i que, en el marc de les seves responsabilitats, ha d’adoptar les mesures necessàries per a la protecció de la seguretat i salut dels treballadors, les quals, d’acord amb l’article 16, s’han de planificar a partir d’una avaluació inicial de riscos.

Estudi Joventut i Seguretat a Catalunya. (.pdf)

Maltractaments entre iguals a l'interior de l'escola.

Diputació de Barcelona
SERVEI DE FORMACIÓ LOCAL Diputació de Barcelona
Papers de Formació Municipal número 82, setembre 2001
MOBBING - ASSETJAMENT MORAL.

Congrès català de salut mental.

Institut Universitari de Salut Pública de Catalunya.

Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball

Aspectes d'actualitat en Salut Laboral.

Diploma de postgrau en Gestió Ambiental de l'Empresa.

Gestió Hospitalària: el cap de servei com a product manager.

REPENSAR : Forum català per repensar la societat.

EcoConcern. Innovació social. Ecoconcern és una associació on es proposen i debateixen iniciatives polítiques, econòmiques i socials.

Centre d'Estudis Joan Bardina: Propostes polítiques i econòmiques contra la misèria i la corrupció.

"La Ciència i els seus voltants" pàgina web de Lluis González-Mestres, físic, investigador científic al CNRS (França).

Cartes al Parlament funciona de manera similar a la secció de les cartes al director d'un diari. Aquest espai et permet fer arribar les teves preguntes, comentaris, demandes o suggeriments al Parlament en qualsevol moment i sobre qualsevol tema. La teva carta arribarà al diputat o grup parlamentari a qui et vulguis dirigir i també podrà ser llegida per qualsevol persona a l'espai Cartes rebudes i respostes.  

PROGRAMES ELECTORALS Des d'aquí pots accedir als programes electorals complets de les formacions polítiques que van obtenir representació parlamentària en les eleccions al Parlament de Catalunya del 17 d'octubre de 1999.
(No hi a cap referència a "assetjament moral" o "mobbing".)

 

 

 


index


Reciba el BOLETÍN de Mobbing.nu
Email:
inicio | general | organizaciones | bibliografía | legislación | debates
| foros.nu
últimas noticias | archivo | campañas | libro de visitas | escríbanos | ayuda | Webmaster
disclaimer | descargo de responsabilidad | déni de responsabilité
envíe esta página | envii aquesta pàgina | envoyez cette page | tell a friend


06.03.2003

index