buscar:
    acoso moral

    a.psicológico
    a.laboral
    amilanar
    chinchar
    
    chivo expiatorio
    hostigar
    luz de gas
    machacar
    mal de ojo
    ningunear
    tener manía
buscar:
    assetjament
    a.moral
    a.psicològic
    a.laboral
    catèrvola
    empaitar
    
bescantar
    boc emissari
    encalçar
    fustigar     
look for:
    bossing

    bullying
    emotional abuse
    harassment
    mistreatment
    mobbing
    stalking
chercher:  
    bizutage
   
brimade 
    harassement 
    harcèlement
    h.moral
    h.psychologique
    h.au travail
    mise au placard
    tête de turc

 

 

 

..

 

MOBBING.NU     inici | general | organitzacions | bibliografía | legislació
llibre de visites | last news - ultimas noticias | escriviu-nos 

safeweb-anonimat -anonimato traduir / traducir / translate / traduire

Introducció

 

Aquesta pàgina web està essent elaborada per una persona que ha patit les greus conseqüències derivades d'una situació d'assetjament laboral.

La majoria dels especialistes coincideixen en què bona part de la població activa pateix assetjament per part dels seus caps i/o companys de feina, la qual cosa pot generar greus efectes en la salut istatus  social de la víctima. Una més bona informació i la sensibilització general envers aquest problema podria, tal volta, de contribuir a esmorteir-lo.

És justament per això que he decidit d'unir el meu esforç al d'aquells que ja hi estan treballant, tot elaborant un llistat de fonts que podrà ajudar qui ho precisarà. El material que vaig recollint prové d'Internet i pot servir tant a aquells que per primer cop accedeixen a aquest tipus de pàgines --i amb això comencen a copsar els contorns del problema-- com als recercadors més experimentats, els quals trobaran aquí un llarg llistat de vincles interessants --per ara només succintament-- ordenats per temes.

La ingent quantitat d'informació localitzada m'obligarà, durant els propers dies, a crear diverses seccions a fi que hom pugui navegar per la web segons la llengua i els temes desitjats (assetjament laboral, assetjament sexual, en les escoles, jurisprudència i suport jurídic, psicologia, psiquiatria, ciències mèdiques en general, organitzacions d'autoajut, etc.), tot i que la línia central del meu interès continuarà essent l'assetjament laboral i tot allò relacionat.

En la mesura en què avencen les meves recerques es fa palès que em trobo davant d'una tasca difícil per la magnitud i dispersió de les dades existents i pel, sovint massa elevat, nivell tècnic del contingut.

És per això que demano comprensió envers la meva feina i col.laboració per part d'aquells que hi accedeixin. Qualsevol suggerència serà molt ben rebuda.

 index


inici | general | organitzacions | bibliografia | legislació
llibre de visites | last news - ultimas noticias | escriviu-nos 

disclaimer | descàrrec de responsabilitat | déni de responsabilité


Reciba el BOLETÍN de Mobbing.nu
Email:


index

Cerqui la paraula que li interessi

2001 07 18